Lasīšanas prasmju un glītrakstīšanas veicināšana

10.02.2020 11:32

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola uzsākusi divus audzēkņu prasmes uzlabojošus projektus “Izglītojamo rokrakstu pilnveidošana” un “Izglītojamo lasīšanas veicināšana”, kas norisināsies līdz 30.04.2020.

Glītrakstīšanas projekta mērķis ir veicināt rakstu kultūras ievērošanu un pareizu burtu formu veidošanu rokrakstā; pilnveidot prasmes ikdienas rakstu darbos, kā arī attīstīt un radīt motivāciju uzlabot izglītojamo rokrakstu kultūru.
Tajā piedalīsies 1.-4.klases skolēni un viņu glītrakstīšanas sekmes projekta ietvaros tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem:
* Burtu savienojumu pareizrakstība;
* Burtu formu rakstības atbilstība (lielais – mazais burts, burtu savienojumi, precizitāte);
* Prasme orientēties burtnīcā /lapā (līniju robežās, atstarpes, atkāpes);
* Pareizrakstības likumu ievērošana;
* Burtnīcas/ lapas noformējums (teksta noraksts bez kļūdām, svītrojumiem, labojumiem, dzēšanas);
* Rakstu kultūras ievērošana.
Pēc projekta termiņa sniegsim informatīvu ziņojumu par rokraksta vērtējumu skolā, salīdzinot rokrakstus, uzsākot aktivitāti un noslēdzot; apkoposim informāciju – vērtējumu un sniegsim ziņas par rezultātiem vecākiem e-klases sistēmā; 2020. gada maija mēnesī izglītības iestādē rīkosim glītāko rokrakstu izstādi.

Savukārt lasīšanas projekta mērķis ir pilnveidot lasīšanas ātrumu un lasītā teksta izpratni, kā arī rosināt vēlmi vairāk lasīt grāmatas. Tajā piedalās visi skolas skolēni no 1.līdz 6.klasei.
Janvāra laikā veicām lasīšanas pārbaudi, rezultātus apkopojot diagrammā. Pēc projekta termiņa, no 2020. gada 5. līdz 29. maijam veiksim atkārtotu skolēnu lasīšanas pārbaudi, salīdzināsim ar janvāra rādītājiem, izdarīsim secinājumus un ieteikumus, atkal rezultātus apkopojot diagrammas veidā.
Paralēli tiks veidota katra skolēna lasīšanas dinamikas karte, ar kuras rezultātu klases audzinātāja informēs vecākus, nosūtot informāciju e-klases sistēmā.

Vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēti projekta rezultāti, veidoti saskaņā ar VISC izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem vienotas runas un rakstu sistēmā pamatizglītības 1.-4.klasē.

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/02/2020 11:34
atpakaļ