Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasei

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 158 (Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 7. §) par noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā, izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu), noteikti valsts pārbaudes darbu norises laiki 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolā
Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

2.2. matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī. (…)

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

4. Diagnosticējošie darbi notiek:

4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;

4.2. matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

4.3. dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā. (…)

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/09/2021 08:00
atpakaļ