2021. 17. 04. vārda dienas:

Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Pirmsskolas izglītības grupas ❯

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasei

Babītes novada pašvaldības
Salas sākumskolas

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasei

2020./2021. mācību gadā:

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas;

II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;

2. 3. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

4. Diagnosticējošie darbi notiek:

4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;

4.4. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/12/2020 08:51
atpakaļ