Konsultācijas

Skolotāja (-s) Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Anita Vitmane 08:20
Dace Nagliņa 08:20
Laima Kronberga 08:20
Ilze Hāka 13:40
Nenona Kalēja 14:30 08:20
Anna Braža 08:20
Zane Kalniņa 08:20
Ginta Šenfelde 08:20
Ineta Bērziņa 08:20 08:20
Baiba Zadraka 08:20
Rasa Pakalniņa 08:20

*Skolēns uz konsultāciju e-klases saziņā (1.klase mutiski) piesakās pie mācību priekšmeta skolotājas trīs dienas iepriekš, saskaņojot laiku, vietu un mācību tēmu, par kuru sniedzama konsultācija.

*Konsultācijas laiks var tikt mainīts pēc nepieciešamības, vienojoties ar skolotāju. 

*Klasēm, kurām nultās stundas pārklājas ar konsultācijām, primāra ir mācību stundu apmeklēšana, bet konsultācijas tiek nodrošinātas citos laikos, par tiem vienojoties ar skolotāju attiecīgā mācību priekšmetā. 

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/01/2023 08:05
atpakaļ