2020. 01. 12. vārda dienas:

Andrejs, Andrievs, Andris

Pirmsskolas izglītības grupas ❯

Glītraksti

19.05.2020 14:39

No februāra līdz maijam Salas sākumskolā noritēja projekts “Izglītojamo rokrakstu pilnveidošana”. Projekta nodarbību laikā 1.-4. klases audzēkņiem bija iespēja papildināt zināšanas gan burtu pareizrakstībā, gan drukātā teksta pārrakstīšanā. Visa perioda laikā liela vērība tika pievērsta projekta dalībnieku prasmei norakstus veikt bez kļūdām, sekojot projektā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem – burtu savienojumu pareizrakstībai, burtu formu rakstības atbilstībai (lielais – mazais burts, burtu savienojumi, precizitāte); prasmei orientēties burtnīcā/lapā (līniju robežās, atstarpes, atkāpes); pareizrakstības likumu ievērošanai; burtnīcas/lapas noformējumam (teksta noraksts bez kļūdām, svītrojumiem, labojumiem, dzēšanas).

“Pievēršot vairāk uzmanības rokrakstam, var panākt, ka skolēns iemācās glīti rakstīt. Glītrakstīšana ietver zināšanas par konkrēto rakstzīmi – burtu, kā to atveidot, savienot ar citiem burtiem vārdā, kā pareizi uzrakstīt vārdu vai teikumus, noformēt tekstu atbilstoši prasībām. Neapšaubāmi, glītrakstīšana attīsta acumēru, palīdz attīstīties skolēna personībai, izkopjot tādas rakstura īpašības kā pacietība, griba, precizitāte, rūpība, kārtīgums, pašdisciplīna. Rakstītprasmes attīstīšana un pilnveidošana ir cieši saistīta arī ar dzirdi, redzi, rokas un acs kustības koordināciju,” komentē projekta atbildīgā persona, Salas sākumskolas logopēde Ilga Elvika.
Salīdzinot audzēkņu veikumu dinamikā, var secināt, ka regulārs rokraksta treniņš un uzmanības pievēršana tieši pareizam, precīzam, un vienlaikus nesteidzīgam glītrakstam, veicina glīta un salasāma rokraksta nostiprināšanos.
Otra sākumskolas projekta “Izglītojamo lasīšanas veicināšana” maija mēnesī plānoto lasītprasmes attīstības novērtējumu attālinātā mācību procesa dēļ nevarējām veikt, tomēr esam nolēmuši iesākto turpināt, atgriežoties pie šī uzdevuma atkal septembrī, un veikt audzēkņu lasīšanas prasmes pārbaudi jaunā mācību gada sākumā.

Pēdējais atjaunošanas datums: 19/05/2020 14:42
atpakaļ