Skolotāju diena 2020

02.10.2020 15:05

Šodien Salas sākumskolā Skolotāju diena!

Skolotāju diena Salas sākumskolā vienmēr ir īpaša, jo – lai ari ar jautru jezgu un satrauktiem alternatīvajiem skolotājiem, rīta burziņu, ziedu klēpjiem, skolotāju meklēšanu pa gaiteņiem un klasēm un sirsnīgu sumināšanu, – tā uz brīdi apstājamies, apdomājam un svinam savu misiju – savu komandas darbu un savu kopīgo mērķi – bērna labklājību, izaugsmi, izglītību un laimīgu būšanu!


Jautājām arī mūsu skolas direktorei Nensijai Priedītei, – kas padara viņu laimīgu, atrodoties šajā amatā: “Kas mani dara laimīgu profesijā “skolas direktors”? Tas, ka varu savu skolu attīstīt, mērktiecīgi veidot tādu, kāda tā būtu pati labākā mūsu bērniem pirmsskolā/jauniešiem skolā. Mani laimīgu dara tas, ka man apkārt ir jautri, zinātkāri un radoši jaunieši, saprotoša, līdzatbildīga un uz izaugsmi vērsta komanda – mani vislabākie kolēģi! Ko pati mācos no ikdienas darba ar jauniešiem? Mācos izprast un saprast viņus, viņu domas, viņu intereses, ņemot vērā, ka katrs no bērniem ir unikāls un vienreizējs. Mūsu ikdienas dzīve ir raibi-raibā un neviena diena nav vienāda – katra atšķirīgi interesanta, piesātināta! Tas audzina mani, manu raksturu, manu attieksmi pret tik daudzām lietām un situācijām, kurās man ļauts neapstāties un mērķtiecīgi augt, pilnveidojoties kopā ar mūsu jauniešiem!”

1.klase.

Pārsteigums skolotājai! Sirsnīgs paldies klases vecākiem, īpaši – Santas vecākiem un Līvas mammai, par pārsteigumu Skolotājai Zanei un bērniem, radot īpaši jautru, pacilātu, izzinošu un gardu Skolotāju dienu! Mammas iejutās skolotāju lomās! Paldies! Jautāju Zanei, kas viņu padara laimīgu profesijā “skolotājs” un ko viņa iegūst no darbošanās ar bērniem? Zane: ” Mani laimīgu padara brīži, kad bērni aizrautīgi darbojas, smaida un viņiem sanāk. Tā sajūta, ka esi sniedzis bērniem iespēju redzēt, piedzīvot un iemācīties kaut ko jaunu. Un, manuprāt, darbojoties ar bērniem mēs visu laiku mācamies, jo katram no viņiem ir savs skatījums uz lietām, notikumiem un dabīgā zinātkāre, ka arī pacietību – nesteidzināt, ļaut pašiem nonākt pie atbildēm.”

2.klase.

Mūsu kolosālie 5./6.klašu skolēni šodien iejutās skolotāju lomās, un 2.klasei šodien stundu sarakstā SPORTS kopā ar skolotājiem Sandiju un Kārli! Cik aizrautīgi un entuziastiski ir jaunie pedagogi, kad paši nonāk “otrā pusē”! Strukturētas norādes, stingra disciplīna un oriģinālas metodes! 2.klases audzinātāja Baiba un sporta skolotājas Ginta šoreiz iejutās skolēnu lomā, piedaloties nodarbībā un čakli pildot uzdoto! Jautājām Baibai, kas viņu padara laimīgu profesijā “skolotājs” un ko iegūst no darbošanās ar bērniem? Baiba: “Man visvairāk patīk darbs ar bērniem, kuri mani katru dienu pārsteidz, viņu nesamaitātais skatījums uz dzīvi, patiesums un tas rezultāts, būt lepnai par viņiem. Iegūstu, kad viņi man atgādina, cik forši ir priecāties par dzīves sīkumiem. Mācos pacietību un, protams, sekot modei un viņu interesēm.”

 

 

3.klase.

3.klase šodien kopā ar savu klases audzinātāju Daci centīgi klausījās un darbojās dabas zinību stundās pie jaunajiem skolotājiem Martas un Reiņa! Nopietna informācija, darba lapas un jautājumi/atbildes par observatorijām, zvaigznēm un zvaigznājiem! Interesanti un aizraujoši! Jāatzīst, ka vislielākais klusums un miers, disciplinētība valdīja šorīt 3.klasē, – cik labi sagatavojušies bija jaunie skolotāji un cik atbildīgi bija skolēni! Marta un Reinis pēc stundām atzina, ka ļoti gribētu vēl būt skolotāji! Malači! Jautāju klases audzinātājai Dacei, kas viņu padara laimīgu profesijā “skolotājs”? Dace: “Cerība, ka ar savu ieguldīto darbu kāds no bērniem būs patīkams, vispusīgs un patiess sabiedrības loceklis. Mācos ieklausīties, izprast bērnus katrā situācijā, meklēt risinājumus.”

4.klase.

4.klasei un jaunajiem skolotājiem Jānim un Aleksai (5.klase) bija radošas vizuālās mākslas stundas. Skolēniem bija dots interesants uzdevums – uzgleznot pašiem savu pasaulē slavenas gleznas reprodukciju! Visiem izdevās fantastiski labi! Skolotāja Ilze Hāka sirsnīgi iejutās skolēna “ādā”, centīgi attēlojot izaicinošāko skolēnu uzvedību, attieksmi un darba stilu! Smiekli un jautrība, bet skolēni atzina, ka amizanti bija noskatīties uz “sevi no malas”. Jaunajiem skolotājiem bija, ko noņemties! Jānis un Aleksa centās iedibināt klasē kārtību un pieprasīja uzvedības normu ievērošanu. Darba gaitā bija jāiesaista pat direktore, kas aizrādīja sk.Ilzei par uzvedību un klases darba traucēšanu 🙂 Jautāju Ilzei Hākai, kas viņu padara laimīgu profesijā “skolotājs” Ilze:” Katra diena ir savādāka un nekad neko nevar paredzēt! Turpinu ticēt brīnumiem un piedzīvot tos! 4.klases audzinātāja Zaiga Žuka, atbildot uz jautājumiem: “Mani padara laimīgu tas, ja bērni, pat ja ne uzreiz, bet kaut kad vēlāk, atzīst, ka manās stundās ir spējuši kaut ko iemācīties; ja pietikusi pacietība un gudrība panākt un sagaidīt brīdi, kad kāds bērns “atnāk vaļā” un tālāk viegli un pārliecinoši aiziet pa dzīvi; zini…arī garais atvaļinājums dara priecīgu, jo iespējams laiku veltīt sev un saviem mīļajiem. Ko iegūstu? Nostiprinu pacietību. Ja labi padomā…visu dzīvi mācos, jo nepārtraukti ir jauni izaicinājumi…”

5./6.klase.

5./6.klase šodien pierādīja, ka ir prātīgi, patstāvīgi, mērķtiecīgi un sirsnīgi audzēkņi, kuri ļoti ciena un mīl Salas sākumskolas pedagogus! Paldies sporta skolotājiem Sandijam un Kārlim, dabas zinību skolotājiem Reinim un Martai, un vizuālās mākslas skolotājiem Jānim un Aleksai – par labi padarītu darbu! Savukārt Emīls pierādīja sevi kā izcilu matemātiķi, izpildot sarežģītus Olimpiādes veida darbus, darbojoties tandēmā ar mūsu matemātikas skolotāju Irinu Mičiūnieni. Mēs lepojamies ar jums! Un jo īpaši lepojamies 5./6.klases audzinātāju Gintu, kura vienmēr savus audzēkņus motivē darbu izdarīt labāk, centīgāk, – uz augšu, uz augšu vien! Šodien pēc labi padarīta darba 5./6.klase vēl paguva sacept gardus auzu cepumus un ar tiem pacienāt Skolotājus! Jautāju sk.Gintai un Irinai, kas viņu padara laimīgu profesijā “skolotājs”? Un ko pati viņa iegūst no darbošanās ar bērniem? Ginta: “Prieks un gandarījums, ka esi kādu iedvesmojis, ka savas zināšanas varu ieguldīt bērnos un redzu tam visam rezultātu. Mācos no savām kļūdām! Ieguvums noteikti ir arī laba fiziskā forma!” Sk.Irina atbildēja vienkārši, bet ļoti tieši: “Mani laimīgu padara BĒRNI!”

Savukārt vēstures skolotājs Ivans Pavlovskis, kurš 5./6.klasei pasniedz Pasaules un Latvijas vēsturi, sirsnīgi atbildēja, ka laimi viņam sniedz iespēja ar bērniem dalīties savās zināšanās un dzīves pieredzē! Prieku sagādā, ka bērni tajā ieklausās un viņus tas interesē.

Angļu valodas skolotāja Lisa Bariss: “The greatest part of being a teacher is the knowledge that I am contributing to the development and hopefully betterment of the future. What makes me wildly happy about teaching is the great smiles or unique insights of the students I teach. Those insights I get from students sometimes make me laugh/smile, but often make me think. I learn just as much from the students as they learn from me!” (Tulkojums: Lieliskākais, esot pedagogam, ir apzināšanās, ka ieguldu attīstībā un – cerams – nākotnes uzlabošanā. Kas mani padara “šausmīgi” laimīgu ir bērnu smaidi un unikālās atziņas. Dažreiz šīs atziņas mani sasmīdina, bet biežāk – liek man padomāt. Es mācos no saviem audzēkņiem tikpat daudz kā viņi mācās no manis.”

Mūzikas un pagarinātās dienas grupas skolotāja Rasa Pakalniņa ir mūsu enerģijas spridzeklis! Viņa prot organizēt darbam ne tikai skolēnus, bet arī skolotājus un, ja nepieciešams, vienmēr sniegs labus padomus! Ar Rasu ir jautri, saka skolēni! Viņai ir labas idejas brīvā laika pavadīšanai un vienmēr risinājums problēmu situācijās! Rasa: “Kas mani padara laimīgu? Man riebjas rutīna. Katra diena skolā ir neparedzama. Tā izaicina, tā māca, tā liek reaģēt uz negaidītām situācijām. Un man ir tas gods mācīties no mūsu skolas jauniešiem. Mani labākie pedagogi ir bijuši tie, kuri mācījuši deju un mūziku. Bet mūsu skolas bērni un jaunieši man ļauj šīs zināšanas likt lietā.”

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/10/2020 15:06
atpakaļ