100 dienas 1.klasē

15.02.2023 14:24
100 dienas skolā! Pirmklasniekiem šodien satraucošs rīts – ir pienākusi 100.diena skolā! Svētku tērpi, saviļņojums, acīs prieks – un kaut kur redzēts tēls, hmm…. ballīte var sākties! Saņemti apsveikumi no skolotājiem, sveicieni no skolas biedriem, izejot slavas aleju; iegūta piemiņas burtnīca un apēsts saldais svētku kliņģeris ar 100 svecītēm, pfu – 100nieku svecītēs! Uzmini, ko pirmklasnieki ievēlējās, nopūšot svecītes?
100 dienas pirmajā klasē ir mūsu skolas tradīcija, simbolisks laika periods, kad ir izkopta burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme un apgūti matemātisko izteiksmju pamati, iepazīta skolas vide, skolotāji, pierasts pie mācību procesa organizācijas. Tas ir periods, kad pirmklasnieki kļuvuši par mazu ģimeni – cieši saistītu kolektīvu, kurā visi ikdienas darbiņi un atpūta brīvbrīžos visiem ir kopīga. Draudzība, kas vieno bērnus, ir klases audzinātājas Baibas prieks – par sirsnīgu ikdienas kopābūšanu!
Novēlam, lai nākamajās 100 un vairāk dienās skolēnos nezūd zinātkāre un godīga, sirsnīga attieksme pret pasauli!
Pēdējais atjaunošanas datums: 15/02/2023 14:25
atpakaļ