Mācību procesa vērošana

Cien. 1.-.6.klašu skolēnu Vecāki!

Katra mēneša noteiktā nedēļā piedāvājam Jums iespēju vienu dienu vērot mācību procesu, piedaloties Jūsu bērna mācību stundās. Pēc nodarbību vērošanas Jums tiks iedota aizpildīšanai vērtējuma anketa, lai noskaidrotu Jūsu iespaidus, vērojumus un sniegtu ieteikumus pedagoga darbam. 

Lai apmeklētu atvērtās stunda, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 67934165, nosaucot savu vārdu, bērna vārdu, klasi, izvēlēto datumu un mācību stundu/stundas, kuras vēlaties apmeklēt!

Atklāto stundu vērošanai noteiktie laiki:

  • Novembrī: pēc izvēles viena diena no 26. līdz 30.novembrim*;
  • Decembrī: sakarā ar semestra noslēguma pārbaudes darbiem, un lai nenovērstu bērnu uzmanību, atvērtās stundas nenotiek.
  • Janvārī: pēc izvēles viena diena no 14. līdz 18.janvārim*;
  • Februārī: pēc izvēles viena diena no 11. līdz 15.februārim*;
  • Martā: pēc izvēles viena diena no 18. līdz 22.martam*;
  • Aprīlī: pēc izvēles viena diena no 8. līdz 12.aprīlim*;
  • Maijā: sakarā ar mācību gada noslēguma pārbaudes darbiem, un lai nenovērstu bērnu uzmanību, atvērtās stundas nenotiek.

*Šie datumi var tikt mainīti. Stundu plāns var tikt izmainīts pasākumu dēļ, tādēļ, lūdzu, sekojiet informācijai un pasākumu plānam!

Atklātās stundas vērtēšanas anketas paraugs: atklato_stundu_verosana_vecakiem

 

Ar cieņu,

Skolas administrācija

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/01/2019 11:31
atpakaļ