Logopēds

Mūsu stiprais balsts Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas personālā ir logopēde Ilga Elvika.

Pieņemšanas laiki pie logopēda saskaņojami iepriekš, izmantojot e-klases vēstuļu sadaļu.

Logopēde mācību gada sākumā pārbauda visus audzēkņus, konstatējot to logopēdisko stāvokli un – nepieciešamības gadījumā veicot plānveida darbu ar tiem bērniem, kuriem vajadzīga logopēda palīdzība. Tikšanās ar logopēdu katram bērnam notiek pēc individuāli izstrādāta grafika.

Atgādinām! Logopēds ir speciālists, kura redzeslokā ir bērnu runas un valodas diagnostika un labošana. Sākumskolas logopēds nav ārsts. Logopēda uzdevums ir konstatēt izglītojamo runas un valodas traucējumus, veikt runas un valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi. Logopēda pienākums ir konsultēt bērna vecākus un pedagogus par korekcijas darba norisi un attīstību, savukārt vecāku pienākums, sadarbībā ar logopēdu, plānot padziļinātu koriģējošo darbu ar bērnu, ja dziļāku problēmu konstatējis logopēds. Vecākiem jābūt saprotošiem un gataviem pašiem iesaistīties procesā, būt atbildīgiem. Logopēds sniegs padomus par citiem nepieciešamajiem papildu izmeklējumiem, ja tādi vajadzīgi, kā arī ieteiks vingrinājumus, kādus pildīt mājās runas un valodas uzlabošanai.

I.Elvikas tālrunis: +371 29448115

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/11/2019 10:09
atpakaļ