Ēdināšana

No 2019.gada 14.oktobra ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē sniedz ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātājs SIA “IRG”.

Pamatojoties uz 2019.gada 26.septembrī noslēgto līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salas sākumskolā Nr.4a.6/126 3.punkta 3.1.apakšpunktu no 2019.gada 14.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim līgumcena ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai ir noteikta sekojoša:

– komplekso pusdienu cena vienam 1. – 4. klases izglītojamajam vienā dienā ir 1,42 EUR (viens euro, 42 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, komplekso pusdienu nodrošināšanu 1.-4.klases skolniekiem apmaksā no pašvaldības un valsts budžeta.

– kompleksās pusdienas 5. – 6. klases izglītojamajiem vienā dienā ir 1,42 EUR, (ieskaitot PVN).

  • par atsevišķu samaksu 1.-6.klases izglītojamiem iespējams iegādāties launagu – 0,80 EUR (rēķins ar pēcapmaksu mēneša beigās

Ēdienkarte skolai, launags 2.-6.maijs

Ēdienkarte skolai, launags 9-13.maijs

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/05/2022 12:27
atpakaļ