Ēdināšana

No 2019.gada 14.oktobra ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē sniedz ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātājs SIA “IRG”.

Pamatojoties uz 2019.gada 26.septembrī noslēgto līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salas sākumskolā Nr.4a.6/126 3.punkta 3.1.apakšpunktu no 2019.gada 14.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim līgumcena ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai ir noteikta sekojoša:

– komplekso pusdienu cena vienam 1. – 4. klases izglītojamajam vienā dienā ir 1,42 EUR (viens euro, 42 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

– ēdiena (brokastis + pusdienas + launags) cena bērnam vecumā no 1 – 2 gadi vienā dienā ir 1,89 EUR (viens euro, 89 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;

– ēdiena (brokastis + pusdienas + launags) cena bērnam vecumā no 3 – 6 gadi  vienā dienā ir 2,19 EUR (divi euro, 19 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;

– kompleksās pusdienas 5. – 6. klases izglītojamajiem vienā dienā ir 1,17 EUR (viens euro, 17 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

ĒDIENKARTE NR1.

ĒDIENKARTE NR.2

ĒDIENKARTE NR.3 

ĒDIENKARTE NR4.

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/01/2021 09:28
atpakaļ