Pasākumu kalendārs

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola.

Audzināšanas plāns 2019./2020. mācību gadam.

Mērķi un uzdevumi: Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības virzības procesā.

  • Apgūt prasmes sadarboties ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem, izprast un respektēt citu cilvēku atšķirības un vajadzības.
  • Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi.
  • Sekmēt vajadzību skolēniem aktīvi līdzdarboties klases un skolas dzīvē.
  • Rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīves veidu.
  • Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti.
  • Radīt apstākļus radošo spēju atklāšanā un attīstībā.

 Pasākumu 2019./2020. mācību gadā.

Datums Pasākums Audzināšanas uzdevums

Septembris

   
2.09. Zinību diena.

 

Sadarbība ar vienaudžiem.
25.09. Spilvenu feja, koncerts “Labas audzināšanas ābece”  
20.09. Olimpiskā diena Aktīva līdzdarbošanās, veselīgs dzīvesveids
26.09.2019  “Olimpiskā diena 2019. ABC ar draugiem” Veselīgs dzīves veids
24.09. Pierīgas  novadu  2019./2020.m.g.  skolēnu  sporta  spēles  rudens  krosā 2000. – 2010.dz.g. Veselīgs dzīvesveids
23.-27.09.

 

27.09.

Miķeļdienas tradīciju izzināšana.

Miķeļdienas tirdziņš ar mainīšanos.

Patriotisms un valstiskā identitāte.
Dzintaru koncertzāles abonementa koncerts
Oktobris  
08.10. Leļļu teātris TIMS, koncerts “Mežā”  
10.10. Skolas ekskursija Līdzdarbošanās klases dzīvē
21.-25.10. Rudens skolēnu brīvlaiks
Helovīns Radīt apstākļus radošo spēju atklāšanā un attīstībā.
Novembris  
07.11. Pārgājiens Ķemeru laipas purvā Apzināt saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi/veselīgs dzīves veids
11. – 14.11. Lāčplēša diena, valsts svētku nedēļa. Patriotisms un valstiskā identitāte.
13.11. Ekskursija uz Nacionālo bibliotēku Sekmēt izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
14.11. Valsts svētku koncerts Patriotisms un valstiskā identitāte.
19.11. Leļļu teātris TIMS, “Mošķu diena.”

Koncerts Dzintaros 5.-6.kl

Respektēt citu cilvēku atšķirības
27.11. Latviešu valodas olimpiāde
29.11. Skolas radošās darbnīcas-gaidot Ziemassvētkus. Līdzdarboties skolas dzīvē.
Decembris    
02., 9.,16.12. Adventes laika rīti Sadarbība ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem
5.12 Ziemassvētku dāvanu gadatirgus Aktīva līdzdarbošanās sabiedriskajā dzīvē
9.12. Koncerts Dzintaros 1.-4.kl
11.12. Pepijas skola Vaivaros Audzināt skolēnos līdzcietību un izpratni par cilvēkiem ar attīstības traucējumiem
20.12. Liecības, Ziemassvētku pasākums skolai. Sekmēt vajadzību skolēniem aktīvi līdzdarboties klases un skolas dzīvē.
Janvāris    
  Sniega diena Veselīgs dzīves veids
16.01. Spilvenu feja, koncerts “Burtiņi vingro” Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
Slēpošana Milzkalnē 2x Veselīgs dzīvesveids, sportisko aktivitāšu nozīme dzīvē
30.01 Angļu valodas olimpiāde Sekmēt izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
Februāris    
03.-07.02. 1.klase brīvlaiks  
06.02. Meteņi patriotisms un valstiskā identitāte/ veselīgs dzīves veids
14.02. Valentīna diena  
24.-28.02. Matemātikas olimpiāde. Sekmēt izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
Marts    
02.-06.03. Dzejas dienas/bibliotēkas iesaiste. Sekmēt izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
13.03. Vizuālās mākslas olimpiāde. Plenērs Apzināties mācību, darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi.
16.-20.03.2020. “Sporta diena Babītes nov. PII sagatavošanas grupām”
16.-20.03. Pavasara brīvlaiks/ Nometne – ārā tuvākās vides izzināšana. Veselīgs dzīves veids.
20.02.-12.03. Velo kursi  
25.03. Cālis/Cīrulis Radīt apstākļus radošo spēju atklāšanā un attīstībā.
26.03. Mākslas izzināšanas mēneša noslēguma pasākums+lektors Radīt apstākļus radošo spēju atklāšanā un attīstībā.

 

Aprīlis    
01.04. Joku diena  
09.04. Lieldienas Stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti
16.04. pl.11.00 “Ciemos pie Rūķenītes Notiņas”
20.-24.04. Dabaszinību olimpiāde+ talka
20.04. Skolas dzimšanas diena, 30 gadi! Radīt apstākļus radošo spēju atklāšanā un attīstībā.
Maijs  
09.05. Ģimenes diena Sadarbība ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem
18.-27.05. Projekta nedēļa Sekmēt izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē
25.05. Skolas ekskursija Sadarbība ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem
28.05. Sporta diena Veselīgs dzīves veids.
29.05. Liecības
29.05. Izlaidums 6.klase  

Izmaiņu gadījumā, lūdzu, sekojiet informācijai!

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/11/2019 08:21
atpakaļ