Stundu saraksts

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas stundu saraksts

2018./2019.m.g. 2.pusgadam 1.-6. klasei

  1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
Pirmdiena 1.Sports
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Mūzika
5.Matemātika
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Latviešu valoda
4.Latviešu valoda
5.Sports
1.Latviešu valoda
2.Sports
3.Dabaszinības
4.Dabaszinības
5.Matemātika
6.Latviešu valoda
1.Latviešu valoda
2.Sports
3.Dabaszinības
4.Dabaszinības
5.Matemātika
6.Latviešu valoda
1.Matemātika
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Klases stunda
5.Mūzika
6.Literatūra
1.Mūzika
2.Dabaszinības
3.Sports
4.Latviešu valoda
5.Literatūra
6.Krievu valoda

7.Informātika

Otrdiena 1.Dabaszinības
2. Dabaszinības
3.Sociālās zinības
4.Mājturība un tehnoloģijas
5.Sports
1.Latviešu valoda
2.Matemātika
3.Sociālās zinības
4.Mājturība un tehnoloģijas
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Mājturība un tehnoloģijas
4.Klases stunda
5.Angļu valoda
1.Latviešu valoda
2.Sports
3.Mājturība un tehnoloģijas
4.Klases stunda
5.Angļu valoda

6. Literatūra

 

1.Matemātika
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Sociālās zinības
5.Mājturība un tehnoloģijas
6.Mājturība un tehnoloģijas
7.Vizuāla māksla
1.Mājturība un tehnoloģijas
2.Mājturība un tehnoloģijas
3.Vēsture
4.Vēsture
5.Latviešu valoda
6.Angļu valoda
Trešdiena 1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Klases stunda
4.Matemātika
1.Dabaszinības
2.Dabaszinības
3.Klases stunda
4.Angļu valoda
5.Mūzika
1.Mūzika
2.Angļu valoda
3.Latviešu valoda
4.Ētika
5.Matemātika
1.Mūzika
2.Angļu valoda
3.Latviešu valoda
4.Sociālās zinības
5.Matemātika

6.Matemātika

1.Angļu valoda
2.Matemātika
3.Matemātika
4.Mūzika
5.Angļu valoda
6.Sports
1.Sociālās zinības
2.Sports
3.Angļu valoda
4.Literatūra
5.Matemātika
Ceturtdiena 1.Ētika
2.Angļu valoda
3.Matemātika
4.Matemātika
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3. Matemātika
4.Sports
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Angļu valoda
4.Latviešu valoda
5.Latviešu valoda
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Angļu valoda
4.Latviešu valoda
5.Latviešu valoda
1.Latviešu valoda
2.Sports
3.Literatūra
4.Angļu valoda
5.Informātika
1.Angļu valoda
2.Klases stunda
3.Latviešu valoda
4.Matemātika
5.Matemātika
6.Krievu valoda
Piektdiena 1.Vizuālā māksla
2.Vizuālā māksla
3.Mūzika
4.Latviešu valoda
5.Latviešu valoda
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Ētika
4.Mūzika

5.Vizuālā māksla

6. Vizuālā māksla

1.Sociālās zinības
2.Sports
3.Vizuālā māksla
4.Vizuālā māksla

5.Mūzika

1.Sociālās zinības
2.Sports
3.Vizuālā māksla
4.Vizuālā māksla

5.Mūzika

1.Matemātika
2.Sociālās zinības
3.Sports
4.Dabaszinības
5.Dabaszinības
1.Dabaszinības
2.Matemātika
3.Sociālās zinības
4.Matemātika
5.Latviešu valoda
6.Mūzika

7. Vizuālā māksla

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/01/2019 11:16
atpakaļ