Stundu saraksts

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas stundu saraksts

2019./2020.m.g. 1.pusgadam 1.-6. klasei

  1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase
Pirmdiena 1.Mūzika
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Matemātika
5.Klases stunda
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Mūzika
4.Sports
1.Sports
2.Mūzika
3.Dabaszinības
4.Dabaszinības
5.Mūzika
1.Literatūra
2.Latviešu valoda
3.Sports
4.Mūzika
5.Dabaszinības
6.Dabaszinības
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Latviešu valoda
4.Literatūra
5.Sports
6.Informātika
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Krievu valoda
4.Literatūra
5.Sports
6.Informātika
Otrdiena 1.Angļu valoda
2. Dabaszinības
3.Mājturība un tehnoloģijas
4.Dabaszinības
5.Ētika
1.Latviešu valoda
2.Angļu valoda
3.Mājturība un tehnoloģijas
4.Mūzika
5.Ētika
1.Matemātika
2.Mājturība un tehnoloģijas
3.Latviešu valoda
4.Latviešu valoda
5.Angļu valoda
1.Mājturība un tehnoloģijas
2.Matemātika
3.Sociālās zinības
4.Vizuālā māksla
5.Latviešu valoda
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Angļu valoda
4.Sports
5.Mājturība un tehnoloģijas
6.Mājturība un tehnoloģijas
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Latviešu valoda
4.Sports
5.Mājturība un tehnoloģijas
6.Mājturība un tehnoloģijas
7.Latviešu valoda
Trešdiena 1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Matemātika
4.Matemātika
5.Sports
1.Dabaszinības
2.Dabaszinības
3.Latviešu valoda
4.Latviešu valoda
5.Matemātika
1.Ētika
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Klases stunda
5.Angļu valoda
1.Mūzika
2.Angļu valoda
3.Angļu valoda
4.Latviešu valoda
1.Latviešu valoda
2.Sociālās zinības
3.Mūzika
4.Angļu valoda
5.Latviešu valoda
6.Matemātika
1.Angļu valoda
2.Sociālās zinības
3.Mūzika
4.Latvijas  vēsture
5.Krievu valoda
6.Matemātika
7.Pasaules vēsture
Ceturtdiena 1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Matemātika
4.Mūzika
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3. Matemātika
4.Klases stunda
5.Matemātika
1.Matemātika
2.Matemātika
3.Angļu valoda
4.Latviešu valoda
5.Latviešu valoda
1.Angļu valoda
2.Latviešu valoda
3.Matemātika
4.Klases stunda
5.Sports
6.Sociālās zinības
1.Sociālās zinības
2.Sports
3.Klases stunda
4.Latviešu valoda
5.Mūzika
6.Angļu valoda
1.Sociālās zinības
2.Angļu valoda
3.Klases stunda
4.Angļu valoda
5.Mūzika
Piektdiena 1.Vizuālā māksla
2.Vizuālā māksla
3.Sports
4.Sociālās zinības
1.Vizuālā māksla
2.Vizuālā māksla
3.Matemātika
4.Sociālās zinības
5.Sports 
1.Sports
2.Matemātika
3.Sociālās zinības
4.Vizuālā māksla
5.Vizuālā māksla
1.Matemātika
2.Sports
3.Latviešu valoda
4.Matemātika
5.Matemātika
6.Vizuālā māksla
1.Dabaszinības
2.Dabaszinības
3.Vizuālā māksla
4.Literatūra
5.Latviešu valoda
1.Latviešu valoda
2.Latviešu valoda
3.Vizuālā māksla
4.Literatūra
5.Dabaszinības
6.Dabaszinības
Pēdējais atjaunošanas datums: 31/10/2019 11:45
atpakaļ