Īstenotie projekti

ES ERASMUs+ projekts  “PAņem dabu aiz rokas”
2014./2015.mācību gadsPicture

Picture

Pamatojoties uz Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras 22.07.2014. pieņemto lēmumu Nr. 8.8.-1/4839 par Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas iesniegtā projekta pieteikuma Nr. 2014-1-LV01-KA101-000215 apstiprināšanu, BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SALAS SĀKUMSKOLAS pirmsskolas izglītības skolotāji laikā no 2014.gada augusta līdz 2015. gada jūnijam piedalījās ERASMUS + projektā “Paņem dabu aiz rokas!” – āra aktivitātes pirmsskolā. Sadarbības iestādes Bulgārijā, Čehijā un Zviedrijā.

Projekta rezultātā tapusi rokasgrāmata: Ar prieku paziņojam, ka esam klajā laiduši rokasgrāmatu skolotājiem un vecākiem “Paņem dabu aiz rokas” – āra aktivitātes pirmsskolēniem, kuras apkopotas, iedvesmojoties no projekta pieredzes apmaiņas braucieniem Bulgārijā, Čehijā un Zviedrijā 2015.gadā un tur uzzinātā.
Esiet laipni lūgti iepazīties ar rokasgrāmatu šeit: rokasgramata_tirraksts_final

1.mobilitāte – Bulgārija

ES Erasmus+ programmas projekta Mācību mobilitātes skolu sektorā projekta dalībnieku galvenais uzdevums ir vērot kolēģu darbu gan rotaļnodarbībās, gan āra aktivitātēs. Pirmajā mobilitātē piedalījās Salas sākumskolas direktore Daina Krūmiņa un Direktora vietniece Izglītības jautājumos – Laima Helviga. Sofijas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Casa dei Bambini” tika izvēlēta tāpēc, ka pirmsskolas iestādē bērnus apmāca izmantojot Montessori apmācības metodi. Visa pieredze tika dokumentēta projekta dienasgrāmatās.
Komandējuma uzdevums izpildīts pilnībā – projekta 1. mobilitātes īstenošanas laikā projekta dalībnieki iepazinās ar  pirmsskolas izglītības „Casa dei Bambini” darbu Montessori apmācības jomā, iepazinās arī ar Bulgārijas izglītības sistēmu, aprunājoties ar kolēģiem un vērojot skolu darbu. Projekta dalībnieki iepazīstināja Bulgārijas kolēģus un bērnus ar mūsu valsti, iestādi, tradīcijām, parādot prezentācijas Power Pointā un dāvinot suvenīrus no Latvijas.
Pirmsskolas iestādes kolēģi iepazīstināja ar Sofijas kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī ar tuvējām lielākām apdzīvotām pilsētām. D. Krūmiņa un L.Helviga devās pastaigās pa Sofiju, iepazīstoties ar pilsētas centru, ievērojamākām vietām, un iegādājoties mācību materiālus un suvenīrus saviem kolēģiem.
Gūto pieredzi projekta dalībnieki prezentēja savā darba vietā, kā arī izpildīja nosacījumus, kurus nosaka projekta uzdevumi:  iepazīstināt kolēģus ar brauciena rezultātiem, veidot sienas avīzi, izziņot plašsaziņas līdzekļos, piedalīties noslēguma projekta bukleta izstrādē, un organizēt semināru Pierīgas pirmsskolas izglītības pedagogiem 2015.gada septembrī.
Pēdējais atjaunošanas datums: 09/04/2021 08:28
atpakaļ