Izglītojamo uzņemšana Salas sākumskolā

Informējam, ka no 2021.gada 15.janvāra līdz 31.maijam Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola notiek pieteikumu reģistrācija mācībām Salas sākumskolas 2021./2022.mācību gada 1.klasē!

Pieteikumu reģistrējot, nepieciešams:

Aizpildītu iesniegumu vecāki (vai cits bērna likumiskais pārstāvis) iesniedz personiski Salas sākumskolas lietvedībā, vai, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūta uz e-pasta adresi salasskola@babite.lv, pretī saņemot apstiprinājumu par dokumenta saņemšanu.

SVARĪGI: Dokumentu personiska iesniegšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, telefoniski vai e-pastā saskaņojot datumu un laiku!

Lai izglītības iestādē klātienē reģistrētu pieteikumu par bērnu uzņemšanu, pirms iesnieguma aizpildīšanas bērna vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, vai – nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

Tālrunis uzziņām: 67934165, 20395011 vai e-pastā: salasskola@babite.lv

Izglītības iestāde no 1.jūnija līdz 8.jūnijam elektroniski uz iesniegumā norādītām e-pasta adresēm paziņo vecākiem par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klases pretendentu sarakstā vai atteikumu. Izglītojamais tiek ieskaitīts Salas sākumskolā, kad vecāks (vai cits bērna likumiskais pārstāvis) pēc elektroniska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 25.augustam ir iesniedzis šādus dokumentus:

  • izziņa par iegūto pirmsskolas izglītību (5-6gadīgo apmācība) ar mācību sasniegumu vērtējumiem kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • medicīniskā karte 026/u;
  • fotogrāfija 3x4cm – 2 gab.;
  • uzrādīta bērna dzimšanas apliecība.

Jūsu ievērībai – aicinām nekavēties ar pieteikuma reģistrāciju, jo vietu skaits 1.klasē ir ierobežots! Ar Salas sākumskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumiem varat iepazīties ŠEIT!

Ar cieņu,
Salas sākumskola

 

Ja interesējies par mācīšanās iespējām Salas sākumskolā arī citās klasēs, informējam, ka vēl ir brīvas vietas 2021./22. mācību gada 3., 4. un 6.klasē!

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/01/2021 11:55
atpakaļ