Dokumenti, licences un normatīvi

AKTUĀLI!

 1. Mārupes novada domes izstrādātie noteikumi, kādā notiek izglītojamo uzņemšana 1.klasē Mārupes novada izglītības iestādēs. Iesniegums pieteikumam Salas sākumskolā. 
 2. Kārtība, kādā Salas sākumskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot COVID-19 izplatības ierobežošanu. Covid-19 izplatības ierobežošanas organizācija Salas sākumskolā. Aktualizēti 03.03.2022
 3. Kārtība, kādā tiek organizēta foto un video ierakstu veikšana Salas sākumskolā. Foto_atļauja_2021_05_25
 4. Kārtība, kādā notiek Salas sākumskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtēšana 2021.-2022.m.g  Aktualizēti 27.08.2021
 5. Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi PI grupās. Iekšējās_kārtības_ not_PI
 6. Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi. Iekšējās_kārtības_not_skola
 7. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas pagarinātās dienas grupas kārtība Aktualizēti 27.08.2021
 8. Mārupes novada pašvaldības Kartība_atbalsta_pasākumu_sniegšanai_mācībās 27.08.2021

Normatīvie dokumenti:

 1. Skolas nolikums Salas_sākumskolas_nolikums_(aktualizēts 28.04.2021)
 2. Attīstības plāns 2019.-2022 gadam Salas_sākumskolas_attīstības plāns_2019.g.-2022.g.
 3. Pretkorupcijas plāns 2019. – 2021.gads Pretkorupcijas_plāns
 4. Salas sākumskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2021

Apliecības, licences, citi skolas darbu regulējošie dokumenti:

 1. Salas sākumskolas reģistrācijas apliecība 
 2. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma, programmas kods 11011111, Licences nr. V-2813, Akreditācijas ID AP_833. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 3. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma, programmas kods 11011111, Licences nr. V-3623, Akreditācijas ID AP_835. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 4. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 11015611, Licences nr. V-3624, Akreditācijas ID AP_836. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 5. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, Licencēšanas ID V_1626, licencēšanas datums 09.08.2019.
 6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 (Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi);
Pēdējais atjaunošanas datums: 08/03/2022 09:19
atpakaļ