Dokumenti, licences un normatīvi

Normatīvie dokumenti:

  1. Skolas nolikums Salas_sākumskolas_nolikums_24_07_2019
  2. Attīstības plāns 2019.-2022 gadam Salas_sākumskolas_attīstības plāns_2019.g.-2022.g.
  3. Pretkorupcijas plāns 2019. – 2021.gads Pretkorupcijas_plāns_2019
  4. Pašnovērtējuma ziņojums Pašnovērtējums-2019

Apliecības, licences, citi skolas darbu regulējošie dokumenti:

1. Salas sākumskolas reģistrācijas apliecība

2. Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas akreditācijas lapa

3. Vispārējās pamatizglītības licence  (pamatizglītības 1.posma programma, 1-6.klase, kods 1101 11 11);

4. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

5. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

6. Izglītības programmas akreditācijas lapa (pamatizglītības 1.posma programma 1.-6.klasei, kods 1101 11 11);

7. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

8. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1. posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

9.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 (Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi);

Skolēnu, PI audzēkņu un vecāku ievērībai, informējam, ka šobrīd notiek darbs pie Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšanas un tie tiks publicēti 2019.gada 2.septembrī. Ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem varat iepazīties šeit: Iekšējās kārtības noteikumi Salas sākumskolā 2017./2018.m.g.

Pēdējais atjaunošanas datums: 17/09/2019 15:18
atpakaļ