Dokumenti, licences un normatīvi

Skolēnu, PI audzēkņu un vecāku ievērībai, informējam, ka esam aktualizējuši Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumus (aktualizēti 2017.gada 23.novembrī). Ar noteikumiem varat iepazīties šeit: Iekšējās kārtības noteikumi Salas sākumskolā 2017./2018.m.g.

 

Citi skolas darbu regulējošie dokumenti:

1. Salas sākumskolas reģistrācijas apliecība

2. Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas akreditācijas lapa

3. Vispārējās pamatizglītības licence  (pamatizglītības 1.posma programma, 1-6.klase, kods 1101 11 11);

4. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

5. Vispārējās pamatizglītības licence (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

6. Izglītības programmas akreditācijas lapa (pamatizglītības 1.posma programma 1.-6.klasei, kods 1101 11 11);

7. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1.posma programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 1101 56 11);

8. Izglītības programmas akreditācijas lapa (speciālās pamatizglītības 1. posma programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 1101 58 11);

9.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 (Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi);

Pēdējais atjaunošanas datums: 15/01/2018 09:27
atpakaļ