Dokumenti, licences un normatīvi

AKTUĀLI!

 1. Mārupes novada domes izstrādātie noteikumi, kādā notiek izglītojamo uzņemšana 1.klasē Mārupes novada izglītības iestādēs. Iesniegums (nospiediet uz saites, lai lejuplādētu!) pieteikumam Salas sākumskolā. 
 2. Iesnieguma veidlapa par izglītojamā ilgstošu prombūtni, kas nav saistīta ar saslimšānu (ceļojums, ģimenes apstākļi utml). 
 3. Kārtība, kādā Salas sākumskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot COVID-19 izplatības ierobežošanu. Covid-19 izplatības ierobežošanas organizācija Salas sākumskolā. Aktualizēta 03.03.2022
 4. Kārtība, kādā tiek organizēta foto un video ierakstu veikšana Salas sākumskolā. Aktualizēta 25.08.2022
 5. Kārtība, kādā notiek Salas sākumskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana. Mācību sasniegumu vērtēšana 2023.-2024.m.g  Aktualizēti pedagoģiskajā sēdē 25.08.2023
 6. Kārtība, kādā Salas sākumskolā tiek īstenota izglītības programma un kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā izglītojamiem, kuriem noteikta izglītības programmā paredzētā mācību satura apguve ģimenē. Mājmācības kārtība 2022./2023. Aktualizēti 29.09.2022
 7. Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi PI grupās. Iekšējās_kārtības_ not_PI
 8. Salas sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi. Iekšējās_kārtības_not_skola
 9. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas pagarinātās dienas grupas kārtība Aktualizēti 25.08.2022
 10. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas Kartība_atbalsta_pasākumu_sniegšanai_mācībās Aktualizēti 27.08.2021
 11. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Aktualizēti 25.08.2022
 12. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos Aktualizēti 25.08.2022
 13. Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolā uzturas nepiederošas personas Aktualizēti 25.08.2022
 14. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas izglītojamo Apbalvojumu piešķiršanas kārtība, aktualizēta Pedagoģiskajā sēdē, 20.12.2022. 
 15. Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas Izglītības iestādes padomes darbības noteikumi.

Normatīvie dokumenti:

 1. Salas sākumskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2022-2023.m.g.
 2. Skolas nolikums Salas_sākumskolas_nolikums_(aktualizēts 28.04.2021)
 3. Attīstības plāns 2019.-2022 gadam Salas_sākumskolas_attīstības plāns_2019.g.-2022.g.
 4. Pretkorupcijas plāns 2019. – 2021.gads Pretkorupcijas_plāns

Apliecības, licences, citi skolas darbu regulējošie dokumenti:

 1. Salas sākumskolas reģistrācijas apliecība 
 2. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma, programmas kods 11011111, Licences nr. V-2813, Akreditācijas ID AP_833. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 3. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma, programmas kods 11011111, Licences nr. V-3623, Akreditācijas ID AP_835. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 4. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 11015611, Licences nr. V-3624, Akreditācijas ID AP_836. Akreditācijas derīguma termiņš – 2027.gada 26.oktobris
 5. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, Licencēšanas ID V_1626, licencēšanas datums 09.08.2019.
 6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 (Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi);
Pēdējais atjaunošanas datums: 30/10/2023 10:14
atpakaļ