Interešu izglītības grafiks

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas
Interešu izglītības programmu grafiks
1.-6.klasei
2022./2023. mācību gada 1.pusgads

Interešu izglītība tiks uzsākta ar 3.oktobri!

Diena Pulciņa nosaukums Klase Telpa Laiks Pedagogs
Pirmdiena Angļu valodas pulciņš 1.-3.klasei 3.klase 14.30-15.10 SIA “Happy Place”
Orientēšanās pulciņš 3.-6.klasei ārā 15.10-16.30 Ildze Straume
Otrdiena Ansamblis “Ķekariņš” 1.-6.klasei zāle 14.30-15.10 Rasa Pakalniņa
Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 1.-6.klasei 5.klase 15.10-16.30 Ilze Hāka, sāksies 1.11
Trešdiena Handbols 1.-3.klasei sporta halle 13.40-14.20 Ginta Šenfelde
4.-6.klase 14.30-16.30
Publiskā runa 1.-6.klasei zāle 14.30-15.10 Rasa Pakalniņa
Ceturtdiena Lego robotika 1.-4.klasei (1.grupa) 2.klase 13.40-15.00 SIA “Kompetences māksla”
Angļu valodas pulciņš 4.-6.klasei 3.klase 14.30-15.10 SIA “Happy Place”
Lego robotika 1.-4..klasei (2.grupa) 2.klase 15.10-16.30 SIA “Kompetences māksla”

Pieteikšanās beigusies! 

Programmas:

Ansamblis_Kekarins

Handbols

Lego_Robotika

Orientesanas_pulcins

Publiskā_runa

Vizuali_Plastiskas_makslas_pulcins

Angļu_valoda

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/10/2022 05:41
atpakaļ